Disclaimer

Ontdek Den Helder is een non-commerciële site met het doel Den Helder in al haar facetten op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Teksten zijn allemaal gemaakt door Saskia van Kuik evenals de meeste foto’s. Enkele foto’s zijn door derden aangeleverd. De redactie doet haar uiterste best alle aangeleverde foto’s met de juiste bronvermelding te plaatsen. Helaas is niet in alle gevallen te achterhalen wat de juiste bronvermelding dient te zijn. Zodra de juiste bron bekend is zullen we deze alsnog vermelden of desgewenst de foto verwijderen.
Om bovengenoemde redenen is het niet toegestaan om zonder overleg vooraf artikelen of foto’s van deze site over te nemen. U kunt voor de voorwaarden contact opnemen met de redactie (zie contact).