Port of Den Helder BV

Port of Den Helder faciliteert en denkt mee met gebruikers. In totaal zijn twintig mensen werkzaam bij Port of Den Helder. De taken zijn in drie verschillende delen onder te brengen. Het reguleren van het gebruik van de haven, het onderhoud aan bruggen, kades, sluizen en verlichting en het ontwikkelen van de haven. De Engelse benaming voor het bedrijf dient het internationale karakter van de haven. De ligging van Den Helder is gunstig ten opzichte van het Nederlands Continentale plat waar 160 gas- en olie platforms worden bevoorraad vanuit onze haven. Ook decommissioning is iets dat Den Helder faciliteert. Platforms moeten eens in de dertig jaar opnieuw worden gecertificeerd en ontmantelen is soms de beste optie omdat opknappen vaak duurder is. Daarom wordt ook steeds meer gekeken naar hergebruik van de materialen van platforms. Windenergie in de vorm van windmolens op zee is een andere tak waarbij Port of Den Helder een rol kan spelen. Het onderhoud van windmolens en het leveren van onderdelen kan prima vanuit de haven van Den Helder. Een opslaghaven wil Den Helder niet worden omdat dit teveel ruimte in beslag neemt die ook gegund kan worden aan bedrijven die arbeidsplaatsen opleveren. Port of Den Helder is een kennishaven en staat open voor nieuwe ontwikkelingen zoals getijden energie, waar eb en vloed vier keer per dag garantie op energie geeft. Den Helder is daarvoor in beeld vanwege de sterke stroming in het Marsdiep. Door turbines op te hangen in die stroom wordt energie verkregen. Als kennishaven biedt Den Helder onderdak aan bedrijven als TNO en Imares bij de Spoorweghaven.

Deel dit verhaal:

Havenkantoor en booreiland

Al ruim 40 jaar wordt olie gewonnen op de Noordzee. Vanaf de jaren (19)’70 tot begin jaren ’90 lagen regelmatig één of twee booreilanden in de haven van Den Helder voor onderhoud en/of reparatie aan wat toen de Onderzeedienstkade heette. Eind jaren negentig kwam daar definitief een einde aan, maar in oktober 2015 werd na ruim twintig jaar weer een booreiland naar de haven van Den Helder gesleept, de Paragon C462, voor onderhoud en modernisering. Dat duurt enkele maanden waarna de C462 terug naar zee gaat. Het booreiland ligt bijna op dezelfde plek als waar voorheen de boortorens lagen, alleen heet het nu de Nieuwe Diep kade.

Het Havenkantoor werd gebouwd op de fundamenten van fort Harssens. Het huidige havenkantoor werd geopend op 13 juli 2011 door vervangend commissaris van de Koningin Elisabeth Post in bijzijn van Vice- admiraal Matthieu Borsboom. De werkruimte bestaat uit twee delen, het coördinatiecentrum waar drie mensen werken voor het regelen van de steigerplanning, sleepboten, tanken en bevoorrading van schepen en de verkeerscentrale waar zeven verkeersleiders in ploegendiensten werken, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Vanuit de verkeerscentrale worden schepen in het hele blokgebied voorzien van informatie over baggerwerkzaamheden, duikers en schepen die voor anker liggen of krijgen een seintje dat een marineschip de haven verlaat/binnenkomt waardoor de haven tijdelijk is gestremd. Alle schepen die het gebied binnenvaren geven naam van het schip en hun bestemming door, ook als zij de haven van Den Helder niet aandoen. De beelden op het scherm worden verkregen door vier radars, deze bevinden zich op het havenkantoor, de brug, steiger 6 en vuurtoren de Lange Jaap.

Wist u dat..

..fort Harssens nog altijd onder het havenkantoor ligt.
Deel dit verhaal:

Visafslag

Vrijdagmorgen tussen middernacht en vijf uur meren de vissersschepen aan bij de vingerpieren van de visafslag.  Met takels worden de bakken uit het ruim gehaald en op dek gezet. Tegen vier uur komen de mannen en vrouwen van de visafslag om met kleine vorkheftrucks de bakken naar binnen te rijden naar de sorteermachines. De tong heeft een eigen sorteermachine evenals de platvissen en aan de zijkant van de grote hal wordt de poon helemaal met de hand op maat verdeeld over bakken. Eenmaal uitgesorteerd gaat de vis meteen de koeling in. Stapels bakken met schar, schol, poon, griet, tong, kabeljauw, maar ook krabbenpoten, inktvis en zeeduivel. Klokslag acht uur begint boven de visafslag de veiling. De kopers zitten aan tafels, telefoon binnen handbereik voor overleg met partners en de ogen strak op het paneel gericht, waar staat welke vis van welke boot wordt geveild, wat die vis in voorgaande dagen opbracht en hoe de veiling in Den Oever verloopt. Zodra de klok gaat lopen op het paneel is het stil tot er wordt afgedrukt. Veilingmeester Henk van het Hert, of vervanger Hans Pronk, noteren alles en na de veiling kunnen kopers hun vis ophalen bij de koeling, waar de bakken keurig per boot staan opgestapeld. Aan de andere kant van de visafslag staan vrachtwagens klaar om de vis naar handelaren te brengen. De schepen hebben allemaal een nummer, bijvoorbeeld Texel 3 of HD 7. Oorspronkelijk  staat HD voor Huisduinen maar tegenwoordig voor  Den Helder. Enkele schepen zijn ingericht voor duurzame visserij door elektrisch vissen, hiervan zijn twee verschillende opbouw types, Pulskor en Pulswing. Deze schepen verbruiken minder brandstof en geven minder bodemberoering.

Wist u dat..

..de haven van Den Helder als één van de weinige een vrouwelijke havenmeester heeft
Deel dit verhaal:

Troeteldier van de visserijhaven

Wereld beroemd in Den Helder is Bertus de Zeehond, feitelijk geen zeehond maar een Kegelrob. Hij kwam in 2007 voor het eerst de haven inzwemmen. Vanaf het midden van de stroom keek hij nieuwsgierig naar het lossen van de vissersschepen en kreeg af en toe een visje toegeworpen. Soms zat er nog een visje tussen het ijs dat van de visafslag in het water werd gegooid en ook daar zwom de Kegelrob op af. Steeds vaker en steeds dichter op de kade liet de Kegelrob zich zien en op een goed moment kreeg hij zijn naam, Bertus, vernoemd naar een oud- medewerker van de Visafslag. Bertus de Kegelrob werd het troeteldier van de werknemers bij de visafslag en een dagelijkse attractie voor bezoekers. Bij het sorteren van de vis wordt tegenwoordig een aparte bak voor Bertus gevuld, zodat hij de hele week gevoerd kan worden, want Bertus komt alle dagen met uitzondering van stormachtig weer of de paringstijd. De Kegelrob of grijze zeehond heeft een rechte snuit en is groter dan de gewone zeehond. De mannetjes zijn donkergrijs, de vrouwtjes lichtgrijs, ze kunnen tussen de 1.95 en 3.30 meter lang worden en wegen tussen de 170 en 330 kilo. Bertus is dol op zalm, kabeljauw, schelvis en platvissen en kan wel 5,7 kilo per dag eten, maar ook dagenlang zonder voedsel. Een Kegelrob heeft een goed zicht- en reukvermogen waarmee ze hun prooi opsporen en maken soms tochten van 100 kilometer, duiken gemiddeld tot 25 meter diepte en planten zich voort zes weken na het werpen van de jongen, dat is voor Bertus zo rond november.

Wist u dat..

..de haven dikwijls bijzondere gasten heeft zoals de Rainbow Warrior van Green Peace
Deel dit verhaal:

BlueTec voor stroom

Zes weken lang stond het getijdenplatform BlueTec op de Nieuwe Diep kade in Den Helder om de laatste verbeteringen aan te brengen voordat het bij de kust van Texel een ligplaats kreeg in het Marsdiep, waar het de nodige informatie en groene energie zal leveren. Dit unieke  technische platform is de garantie dat groene- oftewel natuurstroom in de toekomst voorspelbaar wordt en continuïteit in de aanlevering gegarandeerd is. In tegenstelling tot wind (windmolens) en zon voor zonnepanelen is stroming er altijd, vier keer per dag, met opkomend- en afnemend tij. De Nioz verzamelt de onderzoek gegevens van de BlueTec die bestaat uit vijf delen: het middendeel voor de elektronica, de voor- en achterkant, de turbine en het anker. Bluewater  uit Hoofddorp is het bedrijf dat de BlueTec op de markt brengt, Damen Shipyards ontwikkelde de drie behuizingen in standaard containerformaat, zodat de BlueTec over land en zee moeiteloos te vervoeren is. Tocardo leverde de turbine, Vryhof Anchors ontwierp het anker en TKF de bekabeling. Overige partners zijn Acta Marina, Schottel Hydro, Nylacast, Van Oord, Niron Staal, TTC en TKF.

Vanuit het buitenland is grote belangstelling voor het plaatsen van getijdenplatforms met name bij eilanden zoals de Filipijnen, die voor stroomvoorziening dikwijls afhankelijk zijn van diesel generatoren. Op 9 april 2015 werd de BlueTec Texel op de Nieuwe Diep kade te Den Helder gedoopt door burgemeester Francine Giskes van Texel in bijzijn van directeur Bluewater Allard van Hoeken en 9 mei werd het vanaf de Nieuwe Diep kade te water gelaten. Inmiddels wordt hard gewerkt aan een groter getijden platform met een hoger rendement.

Wist u dat..

..aan de boeien in het Marsdiep is af te lezen hoe sterk en welke richting de stroming heeft.
Deel dit verhaal:

Wetenswaardig

Naast de Visserij en Offshore is Den Helder de thuishaven van de Marine, dit havendeel is gesloten voor publiek. Op de Vice Admiraal Moormanbrug is een brugwachtershuisje van waaruit de brug wordt bediend om het drukke scheepsvaartverkeer op dit punt te regelen. Afhankelijk van de waterstand moet de brug soms ook voor kleinere schepen open. Het uitzicht van de brug strekt tot aan de havenmond enerzijds en de bocht bij de sluis anderzijds. De Moormanbrug werd gelijk met de opening van de Nieuwe haven in gebruik genomen op 2 juli 1954 en geopend door staatssecretaris van Marine Henricus Cornelis Willem (roepnaam Harry) Moorman naar wie de brug is vernoemd.

Het woord Peperduur heeft letterlijk te maken met de specerij peper dat door de eeuwen heen voor veel geld werd verhandelt. Een gewilde specerij die oorspronkelijk uit India kwam en later ook in Indonesië, Maleisië, Vietnam en Brazilië werd geteeld. Lang was de peperhandel in handen van Italië en werd door verhandeld via steden als Florence en Venetië naar landen in Europa. De VOC werd mede opgericht om voor Nederland de peper direct uit het toenmalige Nederlands Indië te halen. De havenhuisjes waar de accijns op goederen uit schepen werd geheven kregen daarom dikwijls de naam Peperhuisje. Oorspronkelijk stond aan het havenhoofd van Den Helder een peperhuisje dat moest worden gesloopt vanwege de veranderingen in het havengebied. Rond 1956 werd het peperhuisje nagebouwd op enkele meters van waar het oorspronkelijke stond en in een iets andere vorm. Jarenlang heeft het ‘nieuwe’ peperhuisje in Den Helder dienst gedaan als onderkomen voor Bureau Marine voorlichting tot enkele jaren geleden, thans zit er een horeca bestemming op.

Wist u dat..

..op Harssens het oefenplatform ligt van DHTC waar trainingen worden gedaan in bijvoorbeeld hoe om te gaan met vluchten voor brand op een platform.
Deel dit verhaal:

De Visserijschool

De Visserijschool in Den Helder gold als één van de beste in Nederland maar had de reputatie dat je er heenging als je niets anders meer kon. Jaap Waterdrinker werd in 1972 aangesteld als directeur op verzoek van vriend Cees Sabelis. De school zat in het Pedac gebouw onderaan de dijk, een noodgebouw waar Sabelis bewust voor had gekozen in de hoop op nieuwbouw. Zes leerkrachten en conciërge Loup, een gepensioneerd onderofficier van de Marine, hadden behoorlijk gezag bij de (gemiddeld) zestig leerlingen en de bevaren klas, waar het hoogste visserijdiploma behaald kon worden na twee jaar ervaring met varen. De Leeuwenkuil was berucht, de bijnaam voor de tweede klas met jongens tussen dertien en achttien jaar waarbij de schroom van de eerste klas eraf was en het examenvrees van de driejarige opleiding nog niet had toegeslagen. Wanneer iemand kwam solliciteren kreeg hij die klas. In de agenda van Waterdrinker stond dan: ‘meneer x komt om 10.00 uur en meneer x verlaat de school om 10 over 10’. Een beetje sociaal werker was Waterdrinker ook, regelmatig werd hij ’s avonds gebeld door bezorgde moeders omdat zoonlief niet was thuisgekomen. Waterdrinker haalde ze dan uit de kroeg en bracht ze thuis. Leerlingen kwamen uit Den Helder, Texel en Wieringen. Nadat de school in 1976 verhuisde naar een nieuw gebouw aan de Ankerplaats, tegenover de Zeevaartschool, veranderde de reputatie. Er kwamen leerlingen van echte visserslui en een Nautisch college waarmee Den Helder de grootste werd van de vijf visserijscholen in Nederland. (Den Helder, Urk, Vlissingen, Stellendam en IJmuiden).  Nadat de school was samengegaan met de MTS werd Waterdrinker opgevolgd door Chris Veltman.

Wist u dat..

..de Zeevaartschool in tegenstelling tot de Visserijschool nog altijd op het Ankerpark staat, in 2015 helemaal werd opgeknapt en nu Imares huisvest.
Deel dit verhaal: