Het Timorpark

In 1929 werd tevens begonnen met de aanleg van het Timorpark. Een ontwerp van Stadsarchitect Wieger Bruin naar voorbeeld van een Engels Landschapspark met diverse doorkijkjes en een grote vijver. Het park werd aangelegd door de werkvoorziening en was bedoeld als familiepark. Een officiële naam kreeg het pas in 1962 toen het Churchillpark werd gedoopt. Door een burgerinitiatief herkreeg het de naam Timorpark zoals het vroeger in de volksmond werd genoemd omdat het aan de Timorlaan ligt. In 2005 kreeg het park een grote opknapbeurt, wat verwilderd was werd verwijdert en de indeling werd weer de oorspronkelijke Engelse stijl. Het park heeft een aantal bijzondere bomen zoals de Gingo Biloba, een bladverliezende conifeer die in het najaar helemaal geel kleurt. Een droom was om midden in het park een Muziekkiosk  te realiseren. Serviceclubs uit Den Helder organiseerde een muziekdag met stoelen te huur, hapjes en drankjes te koop en een jaar later, op 19 juli 2006 was de muziekkiosk een feit. Zomerdromen wordt sindsdien ieder jaar in het park gehouden evenals drie zomerconcerten. (zie ook de rubriek evenementen). Het Inloophuis Den Helder organiseert samen met vele vrijwilligers om de twee jaar een Samenloop voor Hoop in het park. Een 24 uur durende estafetteloop tegen kanker waarmee geld wordt ingezameld voor het WKF kankerfonds. Ieder voorjaar tot aan de winter sproeit de fontein in het midden van de vijver en het park is twee kunstwerken rijk; de Acrobaten, een 2.85 meter hoog beeld van brons gemaakt door John Bier in 1972 en De Vechtende Kalkoenen, een bronzen beeld vervaardigd in 1965 door kunstenaar Theo Mulder en in 1972 aangekocht door de gemeente.

Wist u dat..

..de uitdrukking 'Een boom opzetten' uit Oost-Indië komt en slaat op de duur van een kaartspel. In Nederland duiden we er een lang gesprek mee aan.
Deel dit verhaal:

Quelderduyn

Quelderduyn werd aangelegd in 1977 als sport en recreatiepark, met name voor de bewoners van de Schooten. De squash en tennishal (het huidige Nice sports & spa) werd geopend in 1979. Vanaf de aanleg lag vlakbij het viaduct naast het spoor het motorcrossterrein. Medio jaren ’80 kwam de sinds lang geplande kanobaan die aansluit op de steiger bij het clubhuis van kanovereniging Phoenix. Later kwam de skatebaan die nog altijd in het ‘speelgebied’ van dit unieke park te vinden is. Het park heeft grote grasvelden waar plaats is om te picknicken, maar zich ook prima leent voor sportief bezig zijn. Aan de achterzijde is een mountainbike parcours met smalle paden, heuvels en dwars door bosjes. De grote vijver is niet alleen aantrekkelijk voor vogels maar ook voor vissers. Flip Kos organiseert jaarlijks de Holland Safety Challenge  voor mountainbikers in het park en wielervereniging RTV Toon Jacobs heeft een clubhuis aan het begin van het park. Sinds 1990 is Quelderduyn in het weekend van Vaderdag voor de HMBV (Helderse Modelboten vereniging) ‘Nieuwe Koers’ en hun gasten. Vanuit heel Nederland en Duitsland komen liefhebbers van modelboten naar Den Helder om hun modellen tentoon te stellen, wedstrijden te houden, demonstraties te geven, maar boven alles voor de gezelligheid. De vereniging werd in 1985 opgericht op initiatief van Henk de Bree en iedere vrijdag komen de leden in het clubhuis in Heiligharn bijeen om boten te bouwen en ervaringen uit te wisselen. Sportservice Den Helder organiseert jaarlijks de sportdag voor groep acht van alle basisscholen uit Den Helder en Julianadorp in Quelderduyn. Leerlingen wisselen om de twintig minuten van activiteit zoals voetbal, hockey en rugby.

Wist u dat..

..in het park behalve veel vogels ook wilde konijntjes wonen. Bijzonder is dat het zwarte konijnen zijn die in Nederland veelal rond het Waddengebied voorkomen.
Deel dit verhaal:

Parken en plantsoen

Het iets verwilderde stuk grond tussen de Schooten en de Callantsogervaart  werd omgetoverd in een park met heuvels, fietspad en wandelpaden. Op 7 december 2012 werd een aanvang gemaakt met de aanleg van het park en op bomenplantdag werden 30 bomen geplant door leerlingen van drie basisscholen, Schoter Duijn, Vlieberg en De Dijk. Vijf leerlingen uit groep zeven van iedere school werden voor één leerjaar aangewezen als ambassadeur van het park dat omzoomd is met water dat aan moet gaan sluiten op de kanoroute. De Vogelwerkgroep heeft een zwaluwmuur aangebracht in het park dat de toepasselijk naam Schooterduinpark kreeg. In de Schooten is tevens het enige plantsoen dat Den Helder rijk is, het Van der Vaartplantsoen dat gelegen is tussen het Heiligharn en de Torplaan. Het Rehorstpark strekt zich uit langs het spoor vanaf station Zuid tot aan Quelderduyn.  Aan de andere kant van de Schooten in het verlengde van de groenstrook rond Fort Westoever ligt het Planetenpark dat in 2015 op initiatief van enkele leerlingen van Mavo aan Zee werd aangelegd op wat jarenlang een ‘vergeten stuk grond’ was. Het Stadspark kreeg vooral bekendheid omdat ontwerper Edzo Bindels de bomen scheef liet planten met als achterliggende gedachte dat het in Den Helder altijd waait en bomen daar scheef staan. Het ontlokte een storm van protest. Het park heeft verder weinig begroeiing en bestaat vooralsnog uit twee delen, net als vroeger een deel voor het station en het tweede deel bevind zich in wat eertijds het ‘Spoorbossie’ heette omdat daar toen het station lag. In het parkdeel voor het station is een vloer dat waterstraaltjes spuit tot groot plezier van kinderen.

Wist u dat..

..het Stadspark ooit plein was waarbij de vloer en het beeld een kunstwerk was waarbij 'het schip' als skatebaan werd gebruikt door de jeugd.
Deel dit verhaal:

Noorderhaven

Noorderhaven bestond rond 1700 uit akkergrond met daarop drie boerderijen. De naam is afgeleid van het vroegere Keltische woord ‘Hafen’ dat ‘Beschutte plek’ betekent. Bij de boerderijen kwamen later wat arbeiderswoninkjes. In 1963 besloot de landelijke organisatie ’s Heeren Loo een vestiging te creëren voor cliënten op Noorderhaven. Eerst werd in 1967 boerderij van Hoogschagen opgekocht en daarna volgde de andere boerderijen en het land daaromheen tot de huidige 84 hectare dat het gebied groot is. In 1969 werd met de bouw begonnen, de eerste steen werd gelegd op 4 juni 1970 door commissaris van de Koningin de heer Ferdinand Jan Kranenburg. De personeelsflat, keuken en gebouw Aak 1, bedoeld als hoofdgebouw voor directie, administratie en de medische dienst werden eerst gebouwd en in september 1971 kwamen de eerste bewoners in Aak 2. In 1975 werd het hoofdgebouw geschikt gemaakt voor bewoning door cliënten. Noorderhaven werd op 7 juni 1977 door Prinses Margriet geopend met het leggen van de laatste steen. Van de oorspronkelijke drie boerderijen staat alleen nog het Spil dat ooit aan de familie Zuurbier toebehoorde. Deze boerderij staat aan de kant van de Rijksweg. In de loop der tijd werden meer paviljoens gebouwd op Noorderhaven en sinds 1993 vond sterrenwacht Zenit een onderkomen op het terrein dat is ingericht als groot park met kinderboerderij en deels is omgeven door water. In 2001 werden plannen geopperd voor de bouw van een ‘Ecowijk’ op het terrein. Deze plannen werden doorkruist door het ‘omvormingsproces’ waarbij cliëntwoningen moesten worden gemoderniseerd en een sporthal en zwembad De Lier werden gerealiseerd. Rond 2013 verrees ’t Laar op het terrein, een woonwijk bestaande uit vijf kleine buurtjes.

Wist u dat..

..sterrenwachten het liefst zover mogelijk van de bebouwde kom afzitten omdat teveel verlichting 'ruis' geeft op de beelden van de telescoop.
Deel dit verhaal: