Imkervereniging Den Helder

De Imker vereniging Den Helder is een afdeling van de Nederlandse Bijenhouders vereniging. Het is wel een zelfstandige vereniging met een eigen bestuur. Opgericht in 1925 toen bijen houden nog een echt ambacht was, al hielden veel mensen zelf ook een bijenvolk voor de honing in een rieten korf bij huis. Vanaf 1976 zat de bijenvereniging in Julianadorp maar vanwege nieuwbouw moest in 2004 worden uitgeweken naar het terrein aan het fietspad in het verlengde van de G.P. Blankmanstraat in de Schooten. Tegenwoordig is bijen houden echt een hobby en al twintig jaar telt de vereniging om en nabij de 25 leden, die een deel van de ruimte huren voor het neerzetten van kassen. Op dit moment wonen zo’n 150 bijenvolkjes in de bijenstal. Ieder volkje heeft één koningin met maar één taak, eieren leggen, 1500 tot 2000 per dag. De werksters bepalen door de grootte van de kamertjes die zij maken of de koningin darren- of werksterseitjes legt, want een dar heeft een groter kamertje nodig. Darren wonen tijdens het voorjaar en de zomer in de kas, daarna worden ze verstoten. Echt rijk wordt een vereniging niet van de honing, want bijen hebben de honing zelf nodig om de winter te overleven. Om toch een deel te kunnen verkopen vervangen Imkers een deel van de honing door suikerwater, zo’n 12 kilogram per volkje. De honing die wordt verkocht is net genoeg om de kosten van het onderhoud te dekken. Omdat de gevarieerdheid van de bloemen in de directe omgeving groot is, kan niet worden vastgesteld van welke bloem de honing komt en krijgt daarom de verzamelnaam bloemenhoning. Tijdens open dagen krijgen bezoekers tekst en uitleg van de imkers over het bijenvolk.

Wist u dat..

..bij De Helderse Vallei een bijenboom staat, in de holte van de boom woont al jaren een bijenvolkje, onderhouden door de Bijenvereniging.
Deel dit verhaal:

KNNV en uilenballen pluizen

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, kortaf KNNV, heeft sinds 1996 een eigen afdeling in Den Helder. Een vereniging voor veldbiologie die zich onder andere bezig houdt met het bijhouden van waarnemingen in de natuur, zowel plant als dier, het geven van workshops en excursies en in het bezit zijn van een eigen bibliotheek. Vier maal per jaar geven zij een blad uit, ’Op de Kop’ en de vereniging heeft diverse werkgroepen, waaronder de groep die de wilde bloementuin bij De Helderse Vallei onderhoud. Eens per maand halen zij het onkruid weg en rangschikken de kruiden. Wie interesse heeft in de natuur kan lid worden van de vereniging. Ook bij De Helderse Vallei worden regelmatig workshops gegeven in het zaaltje, zoals uilenballen pluizen onder leiding van natuurkenner Jan Boshamer. In en rond Den Helder leven veel uilen waaronder de Bosuil, Steenuil, Kerkuil en de Velduil. Uilenballen zijn met name te vinden onder de bomen in De Donkere Duinen en wie goed oplet kan de uilen in de bomen ontdekken. Een uilenbal is zo groot als een flinke walnoot en ziet er niet direct uitnodigend uit, maar na een lezing van Jan Boshamer over de uil en de uilenballen voelt het als aan het begin staan van een ontdekkingsreis. Dat uilen bij lange na niet zo wijs zijn als vaak gedacht wordt blijkt uit de ‘Takkelingen’, jonge uilen die vol in het zicht op een tak gaan zitten en daardoor een kwetsbare prooi zijn. Uilen kunnen geen nest maken en kunnen slecht tegen kou. Uilenballen pluizen is een nauwkeurig werkje. Met vergrootglas, stokje en pincet wordt gezocht naar resten van woelmuizen, spitsmuizen (overigens geen muis maar familie van de mol, aldus Jan) en ratjes.

Wist u dat..

..het gezegde 'een uiltje knappen' staat voor een middagdutje doen. Uilen slapen overdag dus staan voor overdag slapen, 'knappen' betekent 'meepikken'.
Deel dit verhaal:

Vleermuizen in Den Helder

Al vanaf dat er bomen staan in Den Helder wonen er vleermuizen en al 35 jaar lang zet Jan Boshamer zich in voor deze bijzondere beestjes. Regelmatig worden vleermuiskasten gecontroleerd of bijgeplaatst, afgelopen jaar kregen vijftien nieuwe vleermuiskasten en tien kastjes een beter plekje in- en rond het Timorpark. Bij het ophangen wordt vooral gekeken naar de aanvliegroute en voldoende ruimte om uit te vliegen. Het ophangen gebeurd met respect voor de natuur en wordt overgelaten aan bomenexpert Roel Klasens van Groentechniek die de kastjes op de juiste manier aan de bomen bevestigt. De kastjes zijn van het beproefde Duitse merk Schwegler. Een vleermuis is ongeveer vier tot vijf weken zwanger. De meeste jongen worden eind mei, begin juni geboren. In Den Helder leven drie soorten vleermuizen, de laatvlieger, de grootoor vleermuis en de gewone vleermuis. De meest voorkomende in- en rond  het Timorpark is de ruige dwergvleermuis. De grootste populatie vleermuizen is te vinden op het terrein van Noorderhaven in Julianadorp. De vleermuis is een  kritische terrein bewoner en veel vleermuizen is een positief signaal dat de omgeving gezond is, ook voor mensen. Het diertje word acht tot tien centimeter groot, leeft graag met veel soortgenoten op een kluitje tot wel dertig vleermuizen bij elkaar in één kastje. Ze leven van insecten en elk insect dat ’s nachts vliegt en kleiner is dan de vleermuis wordt door de vleermuis gegeten. Met het oog op de totale populatie in Den Helder noemt Jan de nieuwe parkrand in de Schooten een leuke ontwikkeling. Zelf op verkenning gaan naar de diertjes is geen goed idee, maar Jan geeft graag een rondleiding aan een ieder die meer wil weten over de beestjes.

Wist u dat..

..de vleermuis volgens de Maya's geluk brengt en het diertje in Afrika als heilig wordt beschouwd. Schril contrast met het symbool van de vampier in West Europa.
Deel dit verhaal:

Vogelwerkgroep

Tegen de winter organiseert de Vogelwerkgroep de ‘Doe dag’ voor kinderen bij De Helderse Vallei. Vogelhuisjes maken, pindapoppetjes in elkaar knutselen en uiteraard uitleg over vogels en het werk van de vogelwerkgroep, opgericht 1 maart 1982 onder de naam ‘Vogelwerkgroep Den Helder e.o.’. Het werkgebied beslaat de hele kop van Noord-Holland, initiator is Fred van Vliet, de werkgroep telt 150 leden en heeft een viertal taken; interesse kweken bij een zo groot mogelijk publiek voor natuur en landschap, in het bijzonder de in het wild levende vogels, kennis omtrent vogels bij leden vergroten, een bijdrage leveren aan vogelstudie en natuurbescherming in het algemeen en verzamelde gegevens archiveren. Eens per maand, tussen september en april wordt een lezing gehouden bij De Helderse Vallei waar de Vogelwerkgroep ook een vogeltuin heeft aangelegd met besrijke struiken. In de tuin staat een voedseltafel voor vogels, die veel  vlinders aantrekt, een insectenhotel en een holletje voor egels. In Mariëndal is een ‘levende heg’ aangelegd door de Vogelwerkgroep, met struiken en lage bomen om kleine vogels te laten broeden zonder dat bijvoorbeeld Eksters de nesten leeg roven. De Vogelwerkgroep geeft adviezen aan de gemeente en aan Woningstichting. Wanneer daken worden vernieuwd is het belangrijk om deze met dakpannen te bedekken waar een holletje inzit zodat de gierzwaluw en de mus kunnen nestelen. Bij veel evenementen staat De Vogelwerkgroep met de promotiekraam om alles onder de aandacht te brengen van het grote publiek. Een belangrijke activiteit is het meedoen aan landelijke tellingen. In januari de watervogeltelling en tellingen van speciale soorten zoals de huiszwaluw. De metingen worden gestuurd naar SOVON die alle metingen vanuit het hele land binnen krijgt. In het werkgebied van de Vogelwerkgroep zijn 327 soorten gesignaleerd.

Wist u dat..

..de pechvogel een met erwten gevuld kussen was dat meesters gooide naar niet oplettende leerlingen die bij het terug brengen een tik op de vingers kreeg.
Deel dit verhaal: