Geplaatst op 13 februari, 2018

www.ontdekdenhelder.com

Gematigde steun niet voldoende

Na de nodige strubbelingen was het gisteravond toch zover, op voorspraak van Tjitske Biersteker van de Christen Unie werd een motie ingediend ter ondersteuning van Ontdek Den Helder. Een website die in 7 jaar tijd een schat aan informatie op alle terreinen heeft vorm gegeven in wat een ‘webboek’ wordt genoemd. Citymarketing is nog druk doende om eenzelfde soort product te maken onder de noemer ‘portal’. Daar waar bij Ontdek Den Helder alles door vrijwilligers en de sponsoring van met name webburo Smeders tot stand is gekomen, worden betaalde krachten bij Citymarketing financieel gesteund door het bedrijfsleven om de portal te bouwen. Dubbelop en niet gelijkwaardig, en velen zien dan ook het liefst dat het één site wordt, maar diverse besprekingen in de loop der jaren zijn steeds op de eigenzinnigheid van Citymarketing vastgelopen. De motie werd ingediend door Christen Unie, Behoorlijk bestuur, Beter voor Den Helder, Sociaal lokaal, Marinus Vermooten en de Vrije Socialisten en op persoonlijke titel ondersteund door Frans Klut. Door de motie kreeg het college het dwingende advies ” er bijzonder op aan te dringen om naast de ontwikkeling van de portal, de site van Ontdek Den Helder ook als autonome site te erkennen en te ondersteunen.” De motie werd zonder stemming aangenomen maar niet geamendeerd, wat zoveel betekent dat vooralsnog wethouder Edwin Krijns niet verder kwam dan de motie sympathiek te noemen, maar financiële ondersteuning zit er niet in en veel meer dan een linkje op de site van Citymarketing kon hij niet toezeggen. Onvoldoende volgens Saskia van Kuik van Ontdek Den Helder. “Een website moet onderhouden worden, programma’s vernieuwd, artikelen aangevuld, foto materiaal ververst, techniek aangepast en meegaan met de tijd. Je kunt niet verwachten dat dit allemaal voor niks gebeurd. We doen graag iets voor onze stad maar het moet wel leuk blijven.”

 

 

 

Deel dit bericht: